Blåhval
Balaenoptera musculus (L)

Skjelett nr. 4.
Utbredt i alle verdenshav. Føden er krill og den spiser hovedsakelig i sommerhalvåret når den befinner seg i kalde havområder. Bardene, 240-400 i hver overkjevedel, er svarte og maksimalt 1 m lange. Blåhvalen er det største dyr som noensinne har eksistert, og det største individ som er målt var 33,58 cm langt. Gjennomsnittlig lengde på den nordlige halvkule er 25 m for hunner og 24 for hanner. Største vekt som er målt er en 27,6 m lang hunn som veide 190 tonn.

< HJEM

/ 1Knølhval / 2Seihval / 3-10Finnhval / 4Blåhval / 5-6-11Nebbhval / 7Nordkaper / 8-9Vågehval /
/ 12Spermhval / 14Delfin / 15Nise / 16-23Kvitskjeving / 17-24Kvitnos / 18Spisshval / 19Spekkhogger /
/ 20Narhval / 21Hvithval / 22Grindhval /

Universitetesmuseet i Bergen, laget av Kari KWK 2011