Hvithval
Delphinapterus leucas (Pallas)

Skjelett nr. 21.
Finnes i arktiske og sub-arktiske kystnære områder. Føden er svært variert, blant annet bunnfisk, krepsdyr, børstemakk og blekksprut. Voksne hanner kan bli ca. 6 m lange og veie 1,5 tonn, mens hunnene er noe mindre. Snuten er kort, pannen høy og den har markert hals. I motsetning til andre hvaler er de 7 halsvirvlene hos hvithval ikke smeltet sammen. Derfor kan den snu på hodet uten å snu kroppen. Begge kjønn hos hvithvalen har 8-10 par tenner i over- og underkjeve.

< HJEM

/ 1Knølhval / 2Seihval / 3-10Finnhval / 4Blåhval / 5-6-11Nebbhval / 7Nordkaper / 8-9Vågehval /
/ 12Spermhval / 14Delfin / 15Nise / 16-23Kvitskjeving / 17-24Kvitnos / 18Spisshval / 19Spekkhogger /
/ 20Narhval / 21Hvithval / 22Grindhval /

Universitetesmuseet i Bergen, laget av Kari KWK 2011