Nebbhval
Hyperoodon ampullatus (Forster)

Skjeletter nr. 5, 6 og 11.
Hører til i åpent hav hvor den lever av blekksprut. Utvokste hanner kan bli 9,2-9,8 m lange og veie ca 3 tonn, mens hunnene blir inntil 8,7 m. Sammen danner under- og overkjeve en lang, spiss og nebbaktig snute som har gitt opphav til artens navn. Nebbhvalen er tannløs, med unntak av en tann helt fremst i hver underkjevedel hos 15-17 år gamle hanner.

< HJEM

/ 1Knølhval / 2Seihval / 3-10Finnhval / 4Blåhval / 5-6-11Nebbhval / 7Nordkaper / 8-9Vågehval /
/ 12Spermhval / 14Delfin / 15Nise / 16-23Kvitskjeving / 17-24Kvitnos / 18Spisshval / 19Spekkhogger /
/ 20Narhval / 21Hvithval / 22Grindhval /

Universitetesmuseet i Bergen, laget av Kari KWK 2011