Kvitskjeving
Lagenorhynchus acutus (Gray).

Skjelett nr. 16 og 23.
Forekommer vanligst i åpent hav nord til Island. Finnes tidvis langs norskekysten, i alle fall nord til Nordland. Føden er hovedsakelig fisk. Hannen er vanligvis litt større enn hunnen og kan bli 2,5 m lang og veie ca. 230 kg. Begge kjønn har 30-40 par tenner i over- og underkjeve.

< HJEM

/ 1Knølhval / 2Seihval / 3-10Finnhval / 4Blåhval / 5-6-11Nebbhval / 7Nordkaper / 8-9Vågehval /
/ 12Spermhval / 14Delfin / 15Nise / 16-23Kvitskjeving / 17-24Kvitnos / 18Spisshval / 19Spekkhogger /
/ 20Narhval / 21Hvithval / 22Grindhval /

Universitetesmuseet i Bergen, laget av Kari KWK 2011