Nordkaper
Eubalaena glacialis (Müller)

Skjelett nr. 7.
Utbredt i Nord-Atlanteren, nord til Svalbard. Vandrer fra vinteropphold i havet utenfor Nordvest-Afrika og Spania til sommeropphold i Nord-Europa. Føden er stort sett planktoniske krepsdyr. I hver overkjevedel finnes 225-390 lyst grå eller skiferfargede barder som kan bli over 2,5 m lange. Voksne dyr kan bli 18,5 m lange, men gjennomsnittlig lengde er betydelig mindre. Gjennomsnittsvekten er 40-80 tonn, men dyr på opp til 106,5 tonn er kjent. Som hos andre bardehvaler er hannen litt mindre enn hunnen.

< HJEM

/ 1Knølhval / 2Seihval / 3-10Finnhval / 4Blåhval / 5-6-11Nebbhval / 7Nordkaper / 8-9Vågehval /
/ 12Spermhval / 14Delfin / 15Nise / 16-23Kvitskjeving / 17-24Kvitnos / 18Spisshval / 19Spekkhogger /
/ 20Narhval / 21Hvithval / 22Grindhval /

Universitetesmuseet i Bergen, laget av Kari KWK 2011