STEINEN FUNNET RUNER NORRØNT NORSK ENGELSK ALFABETISK
             
   

NORSK

A1 Over mine (nærmeste) kastet den ville (=havguden Ægir) nåsjø       (=dødsbølge)
      keipene ble slitt i stykker for dem i den borttrøtte (=slitne)       mastetoppen.
A2  Hvem førte hæren over til hint land?
A3  Menneske-fisken fra strømfurene ved Firnøy
      svømmende i stor fart fra myrfolkenes land,
B    som alltid utvirke lykke.
C1  Ikke i sol, og ikke med sverd, søkes det til skåren stein.
C2  Ikke besøke (den) mann som gråter (ubehersket) over naken       slektning,
      (og) ikke forvillede menn, dette leiet.

A- og B-raden skildrer et skipsforlis, mens C-raden beskriver hvordan man skal forholde seg til graven.

(Ottar Grønvik 2002)