STEINEN FUNNET RUNER NORRØNT NORSK ENGELSK ALFABETISK
             
   

STEINEN

Eggjasteinen står utstilt i første etasje i på Universitetsmuseet, kulturhistorie, ved utgangen av vikingtidsutstillingen. Den ligger i dag i monter i gulvhøyde med naturlig lys inn fra siden. Runene på steinen er overgangsruner mellom eldre og yngre runer.

Det er vokset frem en stor litteratur omkring funnet. Det er fremsatt mange ulike tolkninger. På disse sidene finner du en.

Beskrivelse av steinen fra den gamle katalogen, B6915:
"Sten med indskrift av ældre runer fra Eggjum, Stedje sogn, Sogndal pgd., Sogn. Stenen er en helle av lys, bløt glimmerskifer, 1,61 cm. lang, 72 cm. bred og 8-10 cm. tyk. Indskriften indeholder ca. 195 runer, og desuten er indrisset en dyrefigur som slaaende ligner en bronsespænde avbildet av SOPHUS MÜLLER, Vor Oldtid s. 615. Hellen blev fundet ved pløining i flat mark tæt SV for uthusbygningen. Den laa horisontalt i god plogdybde og viste sig at dække over en grav. En del sten blev tat op, og en jernkniv blev tilvaretat; ellers blev graven ikke nærmere undersøkt. Utgravning er senere foretat av museet".

Se kart >