STEINEN FUNNET RUNER NORRĂ˜NT NORSK ENGELSK ALFABETISK
             
   

RUNER