STEINEN FUNNET RUNER NORRØNT NORSK ENGELSK ALFABETISK
             
   

OM STEINEN

Nordhuglosteinen står utstilt i første etage i "Historisk museum" ved Universitetsmuseet, kulturhistorie, inne i utstillingen Fra fjerne land og tider. Den står oppreist uten monter med naturlig lys inn fra siden. Runene på steinen er eldre runer.

Beskrivelse av steinen fra den gamle katalogen, B6439:
"Runesten fra ældre jernalder fra Nordhuglen, Stord sogn og pgd., Søndre Bergenhus amt. Bautasten av en meget haard, skifrig, gneislignende graasten med isprængte kvartskorn, 2,82 m. lang, indtil 0,70 m. bred og 24 cm. tyk. Begge bredsider er plane og parallele, spaltet efter skiferens naturlige flater. Begge ender har ogsaa sin naturlige form, den nedre og tykkeste avrundet, toppen tver. Den ene smalside synes at være tilhugget med meget grove slag for at gjøre sidene nogenlunde parallele; den anden smalside er en omtrent plan naturlig flate, hvis øvre del skraaner ind mot toppen. Langs den ene kant av denne side er det indhugget en runeindskrift som begynder 1,15 m. fra stenens nedre ende og nu er 0,84 m. lang; men det ser ut til at noget av slutten mangler. Runene er 8-10 cm. høie. Den læses fra høire mot venstre: (Runer) Den sidste rune er ufuldstændig og usikker; ellers maa læsningen sis at være utvilsom. - Stenen laa indtil 1905 indmuret i en brygge ved Huglavikjo; den blev da kjørt op i tunet paa Nordhuglen. Her blev den først undersøkt av cand. EYVIND DE LANGE som paaviste runeindskriften; efter anmodning blev derpaa stenen sendt til museet av eieren, hr. gaardbruker JOHANNES S. HUGLEN".

Se kart >