STEINEN FUNNET RUNER NORRØNT NORSK ENGELSK ALFABETISK
             
   

FUNNET

Innskriften er datert til år 375/400 - 520/530 e. Kr. Runene er venstrevendt, og går nedenifra og oppover. Noen runer kan ha gått tapt da et stykke på ca 20 cm synes å ha falt bort etter siste rune.  Steinen har stått på en gravhaug ved sjøen på gården Nordhuglo på øya Huglo. Kom til museet i 1905 (B 6439).

"- Stenen laa indtil 1905 indmuret i en brygge ved Huglavikjo; den blev da kjørt op i tunet paa Nordhuglen. Her blev den først undersøkt av cand. EYVIND DE LANGE som paaviste runeindskriften; efter anmodning blev derpaa stenen sendt til museet av eieren, hr. gaardbruker JOHANNES S. HUGLEN"