Hvem-er-hvem
Linker

Kvinne
Mann
Katt
Krokodille
Tekstene
Malerier

Smykker og perler
Tekstiler
Masken
Kalotten

Transport
Skanning
Konservering
Filmen
Musikken
 
 
   

TEKSTENE
Den døde fikk med seg innskrifter av formularer, hymner og andre tekster som tilsammen går under navnet dødebøker. De inndeles etter tiden de tilhører, innholdet og materialet de er skrevet på.

Tekstenes formål var å gi den døde den kunnskapen han eller hun trengte på sin reise. Tekstene viser et grunnleggende ønske om å bli absorbert i universets rytmer. Egypterne sa at målet var uhm ankh, å repetere livet.

Pyramidetekster
I det femte dynsti var kongens pyramide dekket med tekster fra gulv til tak. Tekstene handler om offerritualer til magiske formularer. Tekstene er på gammelegyptisk.
Kistetekster
Da kongen mistet sin enerett på tekster i den første overgangstiden lot embetsmenn tekster skrive på kistene sine. Tekstene er på mellomegyptisk.
De dødes bok
De dødes bok er en moderne betegnelse på en type skrifter fra det nye rike skrevet på papyrus og lagt i vanlige folks graver. Andre versjoner ble malt på kister eller på veggene til elitens klippegraver i Theben.
Andre dødetekster
Andre tekster omhandler solens reise over himmelen og den dødes reise mot dødsriket.

KISTENE I BERGEN
Vi har tre kister som alle innholder store mengder tekster. Det arbeides nå med tekstene for å se om det kan dukke om nye ting, om det er grunnlag for nytolkninger ol. Arbeidet kommer til å ta noe tid.

Du kan lære mer om hieroglyfer her:
Hieroglyf oversetter
Wikipedia om hieroglyfer

eller søk i google selv!

 
                   
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Universitetsmuseet i Bergen

E-post

Betingelser

kariklæboe 2022