Hvem-er-hvem
Linker

Kvinne
Mann
Katt
Krokodille
Tekstene
Malerier

Smykker og perler
Tekstiler
Masken
Kalotten

Transport
Skanning
Konservering
Filmen
Musikken
 
 
   
KONSERVERING
Det har vært viet mye oppmerksomhet til det egyptiske materialet fra konserveringshold de siste 30 år. I dag er det ikke vanlig eller ønskelig å foreta noen form for radikal konservering av museumsmaterale. Målet er å stabilisere det best mulig og slik forhindre nedbryting og ødeleggelse. En vikitg del av konserveringsarbeidet er dokumentasjon av tilstand. Etter stbilisering er det så vikitg med gjevnlig kontroll av tilstanden for å kunne forebygge ødeleggelse.
 
                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Universitetsmuseet i Bergen

E-post

Betingelser

kariklæboe 2022