Hvem-er-hvem
Linker

Kvinne
Mann
Katt
Krokodille
Tekstene
Malerier

Smykker og perler
Tekstiler
Masken
Kalotten

Transport
Skanning
Konservering
Filmen
Musikken
 
 
   
 

SKANNINGEN

Her kan du se bilder fra CT-skanningen

Se rotasjon av kvinnen, hode >
Se rotasjon av kvinnen, bein >
Se rotasjon av mann, hele >
Se rotasjon av mann, hodet >
Se rotasjon av krokodillen, hode >
Se rotasjon av krokodillen, hele >
Se rotasjon av katten >

 

 
 
                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Universitetsmuseet i Bergen

E-post

Betingelser

kariklæboe 2022