Hvem-er-hvem
Linker

Kvinne
Mann
Katt
Krokodille
Tekstene
Malerier

Smykker og perler
Tekstiler
Masken
Kalotten

Transport
Skanning
Tolkninger
Konservering
Filmen
Musikken
 

SIDENE ER UNDER UTVIK-LING. NYE BILDER OG TEKSTER LEGGES STADIG TIL. FØLG MED!

   

MUMIENE VED BERGEN MUSEUM
Bergen Museum har fire mumier; en kvinne, en mann en katt og en krokodille. I tillegg har vi en kiste som var tom. Vi har også en stor mengde gjenstander som ble gitt i gravgaver i det gamle Egypt. Vi er nå igang med et prosjekt for å finne ut mer omkring mumiene og materialet fra Egypt. Her vil du kunne følge prosjektet.

Vi har laget en digital fortelling om prestedatteren Teshemmin.

Teshemmin - digitalt fortalt (norsk) >>

Teshemmin - digitalt fortalt (engelsk) >>


 
                   
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Universitetsmuseet i Bergen

E-post

Betingelser

laget av karikårrestad 2021