Hvem-er-hvem
Linker

Kvinne
Mann
Katt
Krokodille
Tekstene
Malerier

Smykker og perler
Tekstiler
Masken
Kalotten

Transport
Skanning
Konservering
Filmen
Musikken
 

OM CT-METODEN
Computertomografi (forkortet CT), er en radiologisk undersøkelsesmetode hvor det ved snittbilder (tomogram) lages bilder, som blir behandlet digitalt for å kunne fremstille kroppslige strukturer i forskjellige plan, eventuelt tredimensjonalt. CT-scanning gir bedre bilder enn røntgenbilder, spesielt når det gjelder mykere kroppsdeler, så forskerne var spente på hva scanningen ville avdekke!

   

CT-SKANNING
Skanningen ble foretatt på Haukeland universitetssykehus. Alle fire mumier ble skannet. Det ble brukt en Toshiba 64 slice multidetektor CT (MDCT), som røntgenfotograferer kroppen i tynne snitt her med 64 snitt av gangen. Av tekniske årsaker måtte de to menneskene skannes i to omganger, overkropp og underkropp separat, og i tillegg ble hodene skannet separat, med noe høyere oppløsning grunnet mindre volum. De to dyrene ble skannet i ett. Oppløsning ble ellers alltid valgt som den teknisk best mulige. Bildene ble så sendt til en dedikert arbeidsstasjon, med programvare for å kunne manipulere bildene i flere vinkler, og lage 3-dimensjonale rekonstruksjoner.

 
                   
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Universitetsmuseet i Bergen

E-post

Betingelser

kariklæboe 2022