DEN TEATRALE ILLUSJON

OM SCENOGRAFI

Kari Gaarder Losndahl. 2009 (red.). Den teatrale illusjon. Scenografi i et historisk og nåtidig perspektiv. >

Keld Hyldig 2009. Scenografisk stilisering - scenemodeller DNS 1967 - 2007. I :Den teatrale illusjon. Scenografi i et historisk og nåtidig perspektiv.

Keld Hyldig 2009. Scenografien - en del av den teatrale helheten. I :Den teatrale illusjon. Scenografi i et historisk og nåtidig perspektiv.

Tor Trolie 2009. Scenografiens plass i forståelsen av det moderne teater. . I :Den teatrale illusjon. Scenografi i et historisk og nåtidig perspektiv.

Tor Trolie 2009. Skuespilleren og scenografien. . I :Den teatrale illusjon. Scenografi i et historisk og nåtidig perspektiv.

 

 

SCENEMODELLER

KOSTYMENE

UTSTILLINGEN

STJERNESPILL

OM SCENOGRAFI