Hold pekeren over bildet og les hvilket brudd steinen kommer fra.

Urda, blågrå breksjert (1100-tall, middelalder) Urda, blågrå breksjert (1100-tall, middelalder) Urda, blågrå breksjert (1100-tall, middelalder) Urda, blågrå breksjert (middelalder) Urda, blågrå breksjert (1100-tall, middelalder) Urda, blågrå breksjert (1100-tall, middelalder) Lyse kleber, 1200-tall Lyse kleber, 1200-tall Lyse kleber, 1200-tall Lyse kleber, 1200-tall grønnskifer (restaureringsstein) (restaureringsstein) Dragefjellet kvartsitt (restaureringsstein) Serpentinholdig kleber Serpentinholdig kleber Serpentinholdig kleber Serpentinholdig kleber Serpentinholdig kleber Serpentinholdig kleber Hana konglomeratisk kleber Hana konglomeratisk kleber (middelalder) Hana konglomeratisk kleber Urda, rødlig breksjert Restaureringsstein fra Dragefjellet (moderne) Grågrønn, foliert kleber Grågrønn, foliert kleber Hana konglomeratisk kleber Hana konglomeratisk kleber Uidentifisert kleber Uidentifisert kleberstein