Nordveggen

Skipet og det romanske koret (den del av koret som ligger nærmest skipet med rundbuet, ”romansk” vindu) er fra første byggetrinn (første halvdel av 1100-tallet). Steinen er to varianter fra bruddet ved Urda på Bømlo, og fra Lyse Kloster steinbrudd. Påbygget til koret i gotisk stil (spissbuete, ”gotiske” vindu) er fra tredje byggetrinn (siste halvdel av 1200-tallet). Steinen i påbygget er fra Lyse Kloster steinbrudd - i tillegg til gjenbruk av eldre Urda-stein fra rivingen av gavlveggen i det romanske koret.

Til senere restaurering, særlig rundt vinduer og portal i det romanske koret, er det benyttet andre klebersteinstyper fra nyere brudd (bl.a fra Lygra og Fagerbotten i Samnanger) - og kvartsitt fra Dragefjellet