Brudd i Hordaland som har levert stein til Mariakirken er oppført med stor skrift, mens andre brudd er oppført med liten skrift.