Skeiv historie er et relativt nytt forskningsfelt i Norge. Mens lovbøker og skriftsamlinger kan fortelle om datidens normer og regler, forteller de ikke historiene om hvordan folk faktisk levde. Gjennom et skeivt blikk på kildematerialet produserer forskere ny kunnskap om menneksers levde liv og hvordan de har navigert i sin samtid og samfunn.

 

 

SKEIVE KULTURÅR

HIV og helse


Birgitta Åsjø, UiB

I middelalderen


Alf Tore Hommedal, UiB

Samfunnets lover


Karl Harald Søvik, UiB

Foreldreskapet


Kjell Erik Lommerud, UiB

Skeivt arkiv


Tone Hellesund, UiB

Levekår blant skeive


Normann Anderssen, UiB

Natur og kultur


Sigrun Eliassen, UiB

Forskere fra ulike fagdisipliner har gjennom forskningshistorien skrev om og formet teorier om personer som lever sine liv annerledes. Medisinere, jurister og psykologer har alle forsøkt å forklare og forstå og kategorisere skeivhet innenfor sine respektive fagfelts diskurs.