Beskrivelse: W:\Backup\Mine Dokumenter\ABC-mappa\Publiserte sites på nettet\bm_mainsite\htdocs\popup\bilder\vapensett.png

Våpensett
Et våpensett er en bestemt sammensetning av våpen fra eldre jernalderen (500 f.Kr.- 575 e.Kr.). I Norge er slikt utstyr oftest funnet i graver. Dette våpensettet består av sverd, øks, en lanse og et spyd og skjoldbule. Ukjent funnsted, sammensatt funn.

 

0

q 0