Beskrivelse: W:\Backup\Mine Dokumenter\ABC-mappa\Publiserte sites på nettet\bm_mainsite\htdocs\popup\bilder\gaupe.png

Hodeskalle av gaupe
Gaupa (Lynx lynx) er et kattedyr og det eneste viltlevende kattedyret i Norden. Den kjennes igjen på duskene på ørene. Gaupa er et nattaktivt rovdyr. Den er sky og blir sjelden observert i åpent lende. Den blir 50-70 cm høy og 80-130 cm lang. Vekten kan variere mellom 13 - 26 kg hos voksne dyr. I vill tilstand lever de ca 10-12 år.

0

w 0