Beskrivelse: W:\Backup\Mine Dokumenter\ABC-mappa\Publiserte sites på nettet\bm_mainsite\htdocs\popup\bilder\Ryper.png

Fjellrype og lirype med nyklekte kyllinger
Fjellrype (Lagopus muta ) og lirype (Lagopus lagopu) med nyklekte kyllinger. Fjellrypa er grålig spettet, ofte med sorte klør. Lirypa er brunlig spettet, ofte med hvite klør. Ryper tilhører skoghønefamilien og finnes i høyereliggende strøk i Norge. Rypebestanden i Norge har de siste årene variert kraftig og vurderes nå som kritisk lav.

Lytt til lirypa her >

LIRYPER

FJELLRYPER

0

y 0