Revebjelle
Modell av revebjelle, Digitalis purpurea. Revebjelle vokser vilt i kyst- og fjordstrøk på Sørlandet og Vestlandet nord til Trøndelag. Det er en svært giftig plante som påvirker hjertet. Plantenes innhold av aktive substanser varierer mye og i tillegg varierer virkningen fra person til person. Den har derfor ikke vært særlig brukt i folkemedisinen. Modellen som er laget av pappmasjé, er fra slutten av 1800-tallet og laget av R. Brendel in Grunewald-Berlin, Tyskland.

0

c 0