Beskrivelse: W:\Backup\Mine Dokumenter\ABC-mappa\Publiserte sites på nettet\bm_mainsite\htdocs\popup\bilder\olbolle3.png

Ølbolle fra Fana 3
Ølbolle (miniatyrbolle) av tre, dreiet, malt rødlig med gul rand og brunt, omløpende bånd; på dette sier innskriften med gule relieffbokstaver:
"EOD SIN SKAAL IEG ER GORT AF OLLER ROD DRIK AF MIG:"
innvendig: "SAA FAAR DU MOD ANNO 1770”

Ølboller ble brukt til hverdag og fest. De mindre bollene ble sendt rundt bordet. De større ble stående på bordet, og man brukte mindre boller eller øser til å drikke med. Det er funnet ølboller tilbake til bronsealder rundt 800 før Kristus og de har vært i bruk helt til vår tid.

0

e 0