ØLBOLLE FRA FANA 2
Ølbolle dreiet av tre fra Fana. Øverste rad: "XPAa.FES.SKeN.VES.STe?E.S??a?.BRUKE.DEN.aR TI.AT.PeLKe.OG.LVGe. Saa.RIN.DER.DEM.I.SIN.De.at.MINDE".
Mellomste rad utydelig; de få bokstaver som kan leses, gir ingen mening.
Tredie rad: "KIR.VI.URÆT. Her.ERIeG.SaGDe. SKINKeR.REN.MÆD.Æ.Re. IeG.SKal.E.DeR.BReNNe.VIN.FRÆM.BÆRRe".

Ølboller ble brukt til hverdag og fest. De mindre bollene ble sendt rundt bordet. De større ble stående på bordet, og man brukte mindre boller eller øser til å drikke med. Det er funnet ølboller tilbake til bronsealder rundt 800 før Kristus og de har vært i bruk helt til vår tid.

0

g 0