Beskrivelse: W:\Backup\Mine Dokumenter\ABC-mappa\Publiserte sites på nettet\bm_mainsite\htdocs\popup\bilder\olbolle.png

Ølbolle  fra Fana 1
Ølbolle dreiet av tre, fra Hatlestad i Fana. Formen var vanlig på Vestlandet.  På ølbollen står det:

"I ville vel synest mig falle for stor at skinke for drokne faalk tit aaver bor men§kommær der tørstige rægsænde fræm da skal I befinde ieg læsskr væl dem Øl i kaua rus i panna drekast§or aa brask i o raa anno 1758 den 30. Maius. Paal Lars søn Hatlestad. N.SSG".

Ølboller ble brukt til hverdag og fest. De mindre bollene ble sendt rundt bordet. De større ble stående på bordet, og man brukte mindre boller eller øser til å drikke med. Det er funnet ølboller tilbake til bronsealder rundt 800 før Kristus og de har vært i bruk helt til vår tid.

0

i 0