Den hellige Nikolaus

Nikolaus er en av de mest populære helgener i den ortodokse kirke og har vært avbildet på ikoner i mer enn 1200 år! Det er også Nikolaus som i endret form har gitt opphav til forestillingen om Julemannen. Han var vernehelgen for reisende, sjøfarende og handelsmenn. Museet har en egen ikonutstilling på Historisk Museum.
Pengene som ligger her er de myntene du måtte ha i lommen på den tid for å kunne kjøpe akkurat dette ikonet, nemlig 80 kopek.
Det lille bronseikonet med den populære helgenen ble båret om halsen som beskyttelse, f. eks. av soldater som var i krig.

Les mer: Russiske ikoner fra årene rundt 1875 av Henrik v. Achen >

0

  0