Beskrivelse: W:\Backup\Mine Dokumenter\BM\PUBLIKUM\Utstillinger\pop-up\qr\flintoks.png

Flintøkser
Flintøkser fra yngre steinalder (4000-18000 f.Kr.) hadde stor verdi og kunne brukes som byttevare. De tilsvarer penger og betalingskort i dag. Løsfunn fra Danmark. Skinn av fjellrev, Vulpus lagopus. Fjellreven tilhører hundefamilien og er et lite rovpattedyr. Den er utrydningstruet i Norge, men det er satt i gang tiltak for å redde arten.

Artikkel om flintøkser og valuta >

0

g 0