GUIDE TIL UTSTILLINGENE PÅ KULTURHISTORIE

Kulturhistorie - Kart

Naturhistorie - Kart


Første etasje

Den lengste historien - kort fortalt

Steinalderutstillingen viser gjenstander fra tiden mellom 11 200 til 3 800 før nåtid fra Vestlandet. Alle gjenstandene i utstillingen er originale. Det er tatt dristige valg ved å montere gjenstander i antatt opprinnelige kontekster og det er laget replika. Temaene som tas opp i utstillingen er de første bosetterne og det eldste materialet, fra råstoff til ferdig gjenstand, jakt- og fangstutstyr og det tidligste jordbruket. Det er laget en stor kronologi-typologi tavle som viser hvilke forskjellige typer redskaper som var vanlige i de ulike periodene av steinalderen. Det er også laget et eget rom for religion og magi samt studiekrok og dataplasser.

1

#vikingskatten

Her ser du noen av de mange originale gjenstandene fra vikingtid funnet i bl.a. graver, på boplasser eller som løsfunn som ble stålet og deretter returnert til museet i 2017. Temaene i utstillingen er bl.a. Åstedet, Ødeleggelsene, Funn som hører sammen, Stjålet og stjålet igjen, Tap for forskningen.

 

2

Andre etasje

Kirkekunstutstillingen

Foruten en utskårne deler av stavkirker fra 11 og 1200-årene, omfatter utstillingen kunstverk som har utsmykket vestnorske kirker i middelalderen, fra 1100-årene til reformasjonen i 1536. Her må man særlig framheve høymiddelalderens alterutsmykninger, krusifikser, Madonnaskulpturer og malte alterfrontaler. Fra senmiddelalderen har vi alterskap og prosesjonsstenger. Fra tiden etter reformasjonen, særlig fra 1600-årene og første halvdel av 1700-årene finnes det altertavler, glassmalerier og diverse kirkeinventar.

 

3

Russiske ikoner

Utstillingen viser en liten samling russiske ikoner fra 1800-årene av den typen som har hengt i hjemmene. De første russiske ikoner kom til Universitetsmuseet i Bergen allerede omkring 1830. En egentlig samling fikk Universitetsmuseet i Bergen først i 1993 da museet mottok en fornem gave fra Anders og Janette Buraas samt deres to barn Peter og Karen Winifred.

Donasjonen er et minne om Anders Buraas`mor Dagny von Tangen. Gaven bestod av i alt 45 russiske ikoner, alle fra tidsrommet 1750 til 1900.

 

 

4

 #Plasthvalen

I slutten av januar 2017 strandet en hval på Sotra. Det viste seg å være en sjelden blekhodenebbhval. I magesekken ble det funnet over 30 plastposer og andre plastobjekter, rester etter naturlig mat var det lite av. Hvorfor hadde hvalen spist plasten?

Denne hvalen ble en døråpner for et stort problem, marin forsøpling. Forskerne har lenge påpekt at marin forsøpling er et økende problem. Ifølge FNs miljøprogram (UNEP) havner det årlig åtte millioner tonn plastsøppel i verdenshavene.

I denne utstillingen belyser vi noen sider av det enorme problemet med global forsøpling av plast.

 

 

Tredje etasje

Ibsen i Bergen

I utstillingen finner du en bred presentasjon av både Ibsens liv og virke i Bergen, samt Ibsentradisjonen på bergenske scener. Utstillingen har som målsetting å pirke i myten om Henrik Ibsen og hans seks ulykkelige  år i Bergen. Rommet domineres av modellen av det gamle teatret, plassert midt på gulvet. Det norske Theater (1850-1863), der Henrik Ibsen var ansatt fra 1851 til 1857, holdt til i bygningen. Årsaken til at Ibsen dukket opp i Bergen, var møtet mellom ham og Ole Bull i Christiania 15. oktober 1851 på en aften-underholdning til inntekt for teatret i Bergen. Henrik Ibsen skrev prologen, Ole Bull komponerte musikken. Ole Bull fattet interesse for Ibsen og inviterte ham til Bergen. Og Ibsen kom ...

 

6

Christierommet

Stortingspresident Wilhelm Frimann Koren Christie (1778-1849) grunnla Bergens Museum i 1825. Med utgangspunkt i Bergens Museum, ble så Universitetet i Bergen stiftet i 1946. I Christierommet er det stilt ut praktmøbler fra Christie-familien. De er fra første halvdel av 1800-tallet, og en lang rekke småting som hørte til Christie: blekkhus, kikkert, et taffelur, en medaljesamling og en nattlue av lin med hvit søm og lakserødt silkefór. Her er rokken og brudeskoene til mor hans, feltsengen som han hadde med seg på reiser, reiseapoteket der kamferoljen og annen medisin fra 1840-årene ennå finnes på noen av flaskene - og ikke minst eksempler på den store mengden originaldokument som Universitets-biblioteket i Bergen har lånt til Bergen Museum.

 

 

67

Livstrådar og ætteband

Utstillingen viser en liten del av vår store samling norsk bygdekunst men også det mer hverdagslige. Blant disse tresko. Du kan prøve å gå med tresko i utstilling og det vises en film om det gamle håndverket.

 

 

 

STRIKK - gammelt strikk til inspirasjon

Denne utstillingen viser mønstre og teknikker i gamle strikkeplagg og tar utgangspunkt i museets samling av strikk. Materialet viser hvordan mønster i strikk er blitt utført på forskjellige måter. Her er det eldste fragmentet av et strikkeplagg vi kjenner til i Norge som stammer fra middelalder funnet på Bryggen i Bergen.

 

 

2

On stageoff stage – backstage

Utstillingen viser hva som ligger bak en teaterutstilling og som er med å skape teaterets magi. Utstillingen har selv sin egen «dramaturgi». Du møter teaterets gjenstander, elementer og oppgaver fra baksiden; back stage. Dette kan du følge videre fram til neste rom der du kan oppleve hvordan dette kommer blir vist på scenen for teaterpublikumet; on stage.

 

4

Fjerde etasje

Evig liv – skatter fra det gamle Egypt

I utstillingen " Evig liv - skatter fra det gamle Egypt" kan du oppleve mumier i en atmosfære som er lik den i gravkammeret, der den døde ble plasserte for mer enn 3500 år siden. En mumie er et balsamert kropp som har gjennomgått en prosess slik at legemets naturlige form er tatt vare på. Mumiene ligger til vanlig i en malt kiste. I utstillingen kan publikum se to mumier og et kistedeksel.

5

Inntrykk fra koloniene

I utstillingen kan du se noen av gjenstandene våre fra de gamle koloniene og stiller noen viktige spørsmål omkring temaet. Her treffer du noen av dem som Prosjektet er en del av det nasjonale samarbeidet "Forskning i felleskap".

 

 

 

76

STUDIO – et eksperimentarium

Velkommen til laboratoriet, kalt «Studio». Her finner du verktøy som luper, bøker, infotavler, leker og spill som du kan hygge deg med. Her vil du kunne eksperimentere, leke, spille, lese og så videre hvis du har lyst til det. Eller, du kan bare sette deg ned og hvile i hyggelige omgivelser.

Rommet brukes også av skoleklasser når de besøker museet for å delta på et av våre undervisningsprogram. Da kan du oppleve at rommet er stengt.

 

e3

OM UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN

Museet ble stiftet i 1825 av tidligere stortingspresident Wilhelm Frimann Koren Christie (1778-1849). Museet ble en viktig del av grunnlaget for etableringen av Universitetet i Bergen i 1946 og er i dag en integrert del av universitetet. I dag har museet landets største museale samlinger innen kultur- og naturhistorie samlet ved en institusjon. Museet har ansvaret for all museumsvirksomheten ved Universitetet i Bergen.

Universitetsmuseet driver innsamling, dokumentasjon, bevaring, forskning og formidling innenfor sine museale fagfelt. Fagfeltene er antropologi, arkeologi og kunst og kulturhistorie, botanikk, geologi og zoologi.

Som statlig eid universitetsmuseum har museet omfattende vitenskaplige samlinger, og muséet er et regionalt kompetanse- og formidlingssentrum.

Universitetsmuseet i Bergen har medarbeidere i fire avdelinger, Avd. for kulturhistorie og Avd. for naturhistorie, Avd. for Forskningskommunikasjon og Avd. for Samlingsforvaltning samt en felles Administrasjon.

www.uib.no/universitetsmuseet

 

www.facebook.com/Universitetsmuseet/

 

www.instagram.com/universitetsmuseet/