Videre arbeid

Vi har til nå kunnet påvise leveranser fra fire identifiserte kleberbrudd til de tre gjenværende middelalderkirkene i Bergen og Nonneseter klosterkirke – og at leveranser fra Russøy ved Reksteren er gått til Munkeliv kloster. Vi har også kunnet påvise at bruddet på Lysekloster har levert kleberstein til andre bergenske byggeprosjekter på 1200-tallet (Apostelkirken, Håkonshallen og utvidelse av Munkeliv klosterkirke).

Det videre arbeid vil omfatte mer detaljerte undersøkelser av klebersteinen i de bergenske middelalderbygninger, særlig viktig er geokjemiske analyser av stein fra murverket i disse – også innvendig murverk – der vi hittil har gjort lite undersøkelser. I samarbeid med kunsthistorisk, bygningsarkeologisk og historisk ekspertise vil vi da kunne avdekke en del av bergensk middelalderhistorie som vi tidligere hadde minimal kunnskap om. Det er da også muligheter til å kunne få mer kunnskap om logistikken omkring denne virksomheten – driftsmetoder, transport, eiendomsforhold og hvem som sto for driften (kirken, klostre, kongemakten, entrepenører ...) Prosjektet omfatter også middelalderens steinkirker og klostre i Hordaland - utenom Bergen. Vi vil komme tilbake til dette ved en senere anledning, men vi har allerede funnet noen brudd som har levert kleberstein til middelalderkirker i Hordaland.