Hold pekeren over bildet og les hvilket brudd steinen kommer fra.

Urda, blågrå breksjert (1100-tall, middelalder) Urda, blågrå breksjert (1100-tall, middelalder) Urda, blågrå breksjert (1100-tall, middelalder) Urda, blågrå breksjert (1100-tall, middelalder) Urda, blågrå breksjert (1100-tall, middelalder) Urda, blågrå breksjert (1100-tall, middelalder) Urda, blågrå breksjert (1100-tall, middelalder) Urda, blågrå breksjert (1100-tall, middelalder) Urda, blågrå breksjert (1100-tall, middelalder) Urda, blågrå breksjert (1100-tall, middelalder) Urda, rødlig breksjert (middelalder) Urda, rødlig breksjert (middelalder) Usikker Usikker Rødlig kleber (middelalder) Lyse kloster kleber Lyse kloster kleber Lyse kloster kleber Lyse kloster kleber Lyse kloser kleber Lyse kloster kleber Urda, blågrå breksjert (1100-tall, middelalder) Usikker Lyse kloster kleber Lyse kloster kleber Usikker Serpentinholdig kleber Serpentinholdig kleber Serpentinholdig kleber Serpentinholdig kleber Serpentinholdig kleber Serpentinholdig kleber Hana konglomeratisk kleber Hana konglomeratisk kleber (middelalder) Hana konglomeratisk kleber Urda, rødlig breksjert Restaureringsstein fra Dragefjellet (moderne) Grågrønn, foliert kleber Grågrønn, foliert kleber Hana konglomeratisk kleber Hana konglomeratisk kleber Uidentifisert kleber Uidentifisert kleberstein