På tokt i vannfylte underjordiske klebersteinsbrudd.
Øystein Jansen ombord i forskningsfartøyet
I/F Kleber på Russøy
.