Middelalderens bruk og brytning av stein

For å øke forståelsen av middelalderens bruk og brytning av kleberstein i Bergen og Hordaland er det viktig å finne ut hvor steinen kom fra. Kleberstein fra det orginale murverket i Mariakirken er karakterisert og typebestemt etter flere kriterier, hvorav de viktigste er mineralsammensetning, struktur/tekstur, farge og forvitringshud. Slike kriterier gir imidlertid ofte ikke tilstrekkelig grunnlag for å relatere bygningssteinene til forskjellige steinbrudd. Den interne variasjonen i klebersteinsforekomster kan være betydelig, og gi opphav til flere typer innen samme brudd – og ikke minst – kleberstein fra mange av bruddene er så like at det er umulig å skille dem fra hverandre på grunnlag av de kriterier som er nevnt ovenfor.

Det har derfor også vært nødvendig med såkalte geokjemiske analyser, der en undersøker innholdet av ulike grunnstoff og isotopsammensetning i stein fra ulike brudd. Omfattende analyser av bruddene i Hordaland har vist at mange har sin spesielle geokjemiske sammensetning – vi kan kalle det et geokjemisk ”fingeravtrykk”. Ved å sammenligne med tilsvarende ”fingeravtrykk” av stein fra murverket i bergenske middelalderbygninger, har vi funnet ”nøkkelen” til flere av kleberleverandørene.