V e l k o m m e n t i l n e t t s t e d e t


A R K E O L O G E N

På dette nettstedet får du vite mer om hva arbeidet til en arkeolog egentlig går ut på. Her skal vi se nærmere på hvordan en utgravning blir gjennomført fra planstadium til rapporten foreligger. Vi skal også se nærmere på hva som skjer med gjenstander som graves fram. Arkeologens arbeid er forskningsstyrt og forskningsbasert. Vi skal se nærmere på hva dette vil si.

Ordet arkeologi er et gresk ord som betyr læren om det gamle eller studiet av begynnelser.

Faget arkeologi studerer kulturhistorien og forklarer kulturelle prosesser ved å studere materielle rester etter fortidige samfunn; det vil si restene etter tingene de brukte, husene deres, åkrene deres og alt det andre som er bevart etter de aller første menneskene og fram til i dag.

Velg språkform du vil arbeide videre med nedenfor, og naviger deg framover med pilene oppe til høyre eller i menyen du vil finne til venstre! Lykke til!

B O K M Å L eller N Y N O R S K