Prosjektet "Reinsdyr og reinsdyrfangst på Hardangervidda i jernalder og middelalder" vil undersøke endringer i fangst, reinsdyrbestand og utnyttelse og distribusjon av reinsdyrprodukter fra Hardangervidda fra eldre jernalder til ca. år 1800

NYHETER:
TILDELING AV FORSKNINGSMIDLER >>>


Dykking ved Sumtangen, Finnsbergvatn 2006. Foto: Fredrik Skoglund, NTNU-Vitenskapsmuseet.