sidemeny
PROGRAM -VÅR 06 PRESENTASJON OG REPRESENTASON

28. januar 2006
Randi og Gunnar Håland:

Jernfremstilling i Etiopia, Afrika med debatt ved Randi
og Gunnar Håland
.

 

18. februar 2006
Rolf Scott:
"Film, its Cosmological Roots, Global Dynamics,
and Impact on Individuality"
.

 

11. mars 2006
Knut Rio:
Stillehavsbefolkninger representer i Hollywood-filmer
med visning av eksempler
.

 

30. mars 2006 
Bruce Kapferer:
Minoriteter ekskludert fra eget land?
Visning av hele filmen "Walkabout" og utdrag fra filmen "Rabbit Proof Fence".

 

11. mai 2006
Paulo Chavarría og Jose Fonseca:

"Guayabo" - et costaricansk kulturminne, om kulturvern
og politikk. Med presentasjon av prosjektet av filmskaperne.

 

8.-10. juni 2006
NAFA
- minifestival.
(annonseres senere)

 

Filmene vises på U.Pihl lørdager kl.17.00. Velkommen!

http://bergenmuseum.uib.no/filmforum/

FILMFORUM-bergen
Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger
Haakon Sheteligsplass 10
5007 Bergen
Tlf. 55 58 81 72
ugle