sidemeny
OM OSS

"FILMFORUM-bergen" ble opprettet 03.01 2006. Forumet er organisert gjennom De kulturhistoriske samlinger, Bergen Museum og er således tilknyttet Universitetet i Bergen. Filmforumet er rettet mot et allment publikum.

Har du filmer du gjerne vil vise?
produsenter du kan informere oss om?
Andre ting?
Kontakt oss her >>>

Styret består av:
Leder
Rolf Scott (antropologi)
Rolf.Scott@sosantr.uib.no

Nestleder
Kari Klæboe Kristoffersen (arkeologi, formidling)
kari.kristoffersen@bm.uib.no

Styremedlem
Randi Barndon (arkeologi)
randi.barndon@ahkr.uib.no

Styremedlem
Kenneth Nicolaisen (kunst- og kultur, kontaktperson IKK)
kenneth.nicolaisen@student.uib.no

Styremedlem
Knut Kolnar
knut.kolnar@fil.uib.no

Styremedlem
Frode Storås (antropologi)
frode.storas@bm.uib.no

Styremedlem
Eli Økland Hausken (pedagog, kulturviter)
eli.hausken@bm.uib.no

Styremedlem
Ida Dyrkorn Heierland (arkeologi, filmskaper)
ida.heierland@student.uib.no

Styremedlem
Karstein Noremark, (antropologi)
kno049@student.uib.no

 

FILMFORUM-bergen
Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger
Haakon Sheteligsplass 10
5007 Bergen
Tlf. 55 58 81 72
ugle