Har du hørt om tordenkiler?

Funn

Dette er en tordenkile fra vikingtid.
Syns du det ser ut som en steinøks fra steinalderen?
Begge deler er riktig.

Under siste nytt på National Geographic sin nettside forteller Olle Hemdorff fra museet i Stavanger om slike funn. Olle har funnet ut at dette trolig er snakk økser eller deler av økser som skulle beskytte og bringe den døde lykke i livet etter døden. Og øksene likner på guden Thors hammer - det er ikke tilfeldig!

Du kan lese mer her >

 


Foto
Bilder av fine funn
finner du her >