Om prosjektet


Prosjektet ARKEO-loggen er laget ved Bergen Museum, Universitetet i Bergen. Det er et ideelt prosjekt med formål å formidle arkeologi til de yngste interesserte. Hovedmålgruppen er barn og unge, og spesielt rettet mot aldersgruppen mellom 8-15 år.

Hovedansvarlig er arkeolog Kari Klæboe Kristoffersen i samarbeid med undervisningsleder Eli Kristine Økland Hausken, begge ved Publikumsseksjonen ved Bergen Museum.

 

 


Foto
Bilder av fine funn
finner du her >