Hva gjør jeg hvis jeg har funnet noe?

Funn

Det er viktig å ikke ta noe med seg fra en arkeologisk utgravning.

Hvis du finner en gjenstand ute, skal du straks kontakte en arkeolog i din fylkeskommune eller ta kontakt med museet og vise dem gjenstanden. Husk å merke deg hvor gjenstanden er funnet slik at du kan merke den av på et kart.

Hvis du ser noe ute i marka som du tror kan være noe slikt som en gravhaug, en boplass, en bautastein eller annet fra fortiden, skal du la det ligge i fred og ta kontakt med arkeologen i fylkeskommunen eller med museet.

Bergen Museum
tlf 55589360
e-post publikum@bm.uib.no
Skjema med opplysninger om funn >

Har du funnet noe i Hordaland?
Kontakt Hordaland fylkeskommune på
tlf. 55589185
eller e-post kultur@post.hfk.no

Har du funnet noe i Sogn og Fjordane?
Kontakt Sogn og Fjordane fylkeskommune på
tlf. 57656100
eller e-post postmottak.sentraladm@sfj.no

Har du funnet noe i Møre og Romsdal?
Kontakt Møre og Romsdal fylkeskommune på
tlf. 71258000
eller e-post post@mrfylke.no

Har du funnet noe i andre fylker?
Finn kontaktinformasjon her > 


Foto
Bilder av fine funn
finner du her >