Filmer om arkeologi

vikingskip? Avtrykk etter vikingskip (2010)
Myklebust Det brente skipet (2010)
Ilden Ilden i sentrum (2010)
Bjørkum Bosetningen på Bjørkum (2010)
Tasta Vikinggraver på Tasta (2010)
Bjorøy Unikt steinalderfunn på Bjorøy (2010)
Lage mat på steinaldermåten
Newton lager mat på steinaldermåten (2009)
Øtzi Nye funn i 5000 år gammel drapssak (2010)
Grave tilbake til steinalderen
Newton graver tilbake til steinalderen (2009)
Gårdstun fra bronsealderen
Gårdstun fra bronsealderen (1996)
Gravhauger
Gravhauger (1994)
Steinalderplass

Steinalderplass i Oslos gater (1997)

Vikinger tar Lindisfarne

Vikinger tar Lindisfarne (engelsk, 1968)

Jaktmotiver i helleristninger

Jaktmotiver i helleristninger (1997)

Tålmodige arkeologer
Bronsealderen
Bronsealderen på Melhus (2002)
Redskap fra steinalderen
Flintredskap til å skjære i skinn med (1986)
Arkeologi
Rytteren ved E6 i Østfold (2005)
Kirkegård fra middelalderen
Kirkegård fra middelalderen (1997)
Norrøne bokstaver
Norrøne bokstaver (1992)
Hieroglyfer fra Egypt
Hieroglyfer fra Egypt (1994)
Om Heimskringla
Om Heimskringla, Snorres kongesoger (2001)

Foto
Bilder av fine funn
finner du her >