ELEVER FRA VARDEN ER FORSKERE

 

Tora og Marthe graver

 


 

Susanne og Marthe graver

 


Solding 

Lunsj

 


 

Studerer funn


 

   
Ved Gjeddevann

Skolebarn blir arkeologer!
Utgravningen i Fyllingsdalen på forsommer har gitt den nærmeste skolen en gylden anledning til å ta del i forskningsprosessen!
Alle elevene fikk delta i eksperimenter som tok utgangspunkt i gravingen i nærområdet.

   
Avtorving Hvordan arbeider en arkeolog ?
Første fjernes torv med gravemaskin før arkeologene starter graving med graveskje, bøtte og øsekar slik du ser elevene gjør til høyre. Hva mer - les her >
   
Eksperimenter
Hvor vanskelig er det å treffe en hjort med pil og bue? Pil og bue

Hvor skarpt er flint - kan man skjære i skinn?

 

Flint og skinn

Spørsmål til utgravningen: hvorfor ser det ut som et kors?

Svar: vi graver fra ene siden til den andre for å se hvor det er mest funn, så graver vi videre der det er mest funn.

Graving av sjakter
   
   

 

 

 

 


Foto
Bilder av fine funn
finner du her >