HJEM
Graving og forskning
Kulturminneloven og fredning
Tidstavle
Arkeologen i arbeid
- registrering og forundersøkelse
- utgravning
- tegning og fotografering
- konservering
- magasin
- arkiv
Arkeologiske forskningsmetoder
Etterarbeid
Dateringsmetoder
- stratigrafi
- typologi
- 14C - metoden
- strandlinjedatering
Paleobotanikk
- pollenanalyse

- makrofossiler
- treartsbestemmelser
Beinmateriale
Sedimentologi
Humanistiske fag
Forskningsformidling

Om prosjektet

 

Tidstavle

Ordet arkeologi kan vi altså oversette med "lren om det gamle". Arkeologen er opptatt av menneskene, samfunnet og tingene de hadde i fortiden. I arkeologisk sammenheng deles gjerne fortiden opp i mindre enheter slik:

Forhistorisk tid regner vi fra 10 000 r fr Kristus fram til 1030 etter Kristus. Denne tiden deles igjen inn i steinalder, bronsealder og jernalder.

Middelalder gr fra 1030 til 1536 etter Kristus.

Nyere tid eller etterreformatorisk tid er tiden fra reformasjonen i 1536 til i dag.

 

Disse hovedenhetene deles igjen opp i en ennå finere skala slik:


Eldre steinalder

Tidligmesolittisk tid: 10.000-9000 BP (9200-8100 f.Kr.)
Mellomesolittisk tid: 9000-7500 BP (8100-6400 f.Kr.)
Senmesolittisk tid: 7500-5200 BP (6400-4000 f.Kr.)

Yngre steinalder

Tidligneolittisk tid: 5200-4700 BP (4000-3400 f.Kr.)
Mellomneolittisk tid A: 4700-4100 BP (3400-2600 f.Kr.)
Mellomneolittisk tid B: 4100-3800 BP (2600-2300 f.Kr.)
Senneolittisk tid: 3800-3400 BP (2300-1700 f.Kr.)

Bronsealder

Eldre bronsealder: 3400-2900 BP (1700-1100 f.Kr.)
Yngre bronsealder: 2900-2440 BP (1100-500 f.Kr.)

Eldre jernalder

Førromersk jernalder: 2440-2010 BP (500-0 f.Kr.)
Romertid: 2010-1680 BP (0-400 e.Kr.)
Folkevandringstid: 1680-1500 BP (400-570 e.Kr.)

Yngre Jernalder

Merovingertid: 1500-1210 BP (570-793 e.Kr.)
Vikingtid: 1210-1000 BP (793-1030 e.Kr.)

Middelalder

Tidlig middelalder: 1030-1130
Høymiddelalder 1130-1319
Senmiddelalder 1319-1536

Nyere tid

Nyere tid: 1536 – I dag